Los boletines de actualidad consisten en un servicio de alerta a través del cual se informa al usuario de las novedades documentales (hemeroteca, literatura especializada, normativa, etc.) recibidas en el centro de documentación en su área de interés. Los boletines de actualidad se distribuyen por correo electrónico con una periodicidad quincenal.
 

Gaurkotasun-buletinak alerta-zerbitzuak dira erabiltzaileentzako, eta horien bidez eskaintzen da dokumentazio-zentroan jasotako dokumentazioan norberak dituen atal interesgarrien nobedade dokumentalen inguruko informazioa (hemeroteka, literatura espezializatua, arautegia, etab.) Gaurkotasun-buletin horiek hamabost egunez behin banatzen dira posta elektronikoz.
* indica que es obligatorio